Bài viết của Chuyên mục: Paid To Upload

Chia sẻ ảnh kiếm tiền với Imgchili

Chia sẻ ảnh kiếm tiền với Imgchili

imgchili là dịch vụ lưu trữ ảnh trực tuyến và bạn có thể kiếm được tiền từ việc upload, chia sẻ ảnh đó. Đây là bảng tính tiền cho 1000 lượt xem: Các thông tin cơ bản: – 1 IP được tính 1 lần trong vòng 24h. – Thanh toán vào thứ 4 hàng tuần. […]

3 công cụ giúp kiếm tiền với Paid To Upload

3 công cụ giúp kiếm tiền với Paid To Upload

Paid to upload (PTU) là hình thức kiếm tiền trên mạng bằng cách upload và chia sẻ file lên một trang web cho kiếm tiền từ Upload, khi có người download hoặc mua tài khoản Premium của trang web đó thì chúng ta được trả một số tiền, tùy theo trang web đó qui định. […]