Bước 1: Vào trang http://www.paypal.com Bước 2: Nhấn vào liên kết Sign Up để đăng ký tài khoản paypal Bước 3: Chọn quốc gia Việt Nam và loại tài khoản bạn cần tạo. Có thể tạo Personal để mua hàng. Loại tài khoản này bạn có thể thay đổi sau cũng được. Nhấn nút Get […]